Welkom bij op de site van Oncologie Netwerk Leerdam e.o.


Onze visie en missie


Informatiemarkt Oncologie Netwerk Leerdam afgelast.

De informatiemarkt die woensdag 18 maart zou worden georganiseerd is afgelast in verband met het coronavirus. De informatiemarkt wordt later dit jaar opnieuw georganiseerd. Meer informatie over het Oncologie Netwerk Leerdam kunt u vinden op deze website.
 

Het krijgen van de diagnose “kanker” en de behandeling hiervoor is heel ingrijpend; zowel psychisch als lichamelijk . De gevolgen van de medische behandelingen zijn vaak groot en geven beperkingen voor kortere of langere duur. Het vinden van de juiste zorgverleners kan ingewikkeld zijn.

 

Deze website is bedoeld om patiënten en verwijzers wegwijs te maken in de mogelijkheden die er in Leerdam en omgeving zijn voor oncologische cliënten in verschillende stadia van de ziekte.

 

Het Oncologie NetWerk Leerdam bestaat uit gespecialiseerde zorgverleners uit verschillende disciplines in de eerste lijn. Wij hebben een directe samenwerking en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. We kunnen vanuit verschillende invalshoeken oncologische clienten en hun familie ondersteunen en behandelen.

 

Wij vinden het belangrijk om:

- goede zorg te leveren dicht bij huis of in de thuissituatie,

- samen met de cliënt en zijn/haar naasten de hulpvragen vast te stellen,

- kwaliteit van leven voorop te zetten,

- samen te werken met huisartsen, specialisten en oncologieverpleegkundigen,

- mantelzorgers/familie te betrekken bij de behandeling en hen te ondersteunen.

 

Bij dit Oncologie NetWerk zijn de volgende disciplines betrokken:

  • Diëtetiek
  • Ergotherapie
  • Huid- en Oedeemtherapie
  • Oefentherapie Mensendieck
  • Oncologie Fysiotherapie
  • Psychologische zorg
  • Wijkverpleging

Dit Oncologie NetWerk is mede tot stand gekomen met Steunpunt Koel. https://www.steunpuntkoel.nl/onw/