Wat is Ergotherapie?

 

Als u problemen ondervindt in dagelijkse activiteiten ten gevolge van de kanker zelf of van de operatie, radiotherapie, chemotherapie en/of aanvullende behandelingen kan een ergotherapeut u verder helpen. Een ergotherapeut behandelt en adviseert in het omgaan met lichamelijke op psychische beperkingen en hindernissen. Daardoor leert u weer zelfstandig dagelijkse handelingen te doen.

 

De ergotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de kanker:

 

Curatieve fase

In de curatieve fase kan een ergotherapeut adviseren bij mobiliteitsproblemen, verminderde zelfredzaamheid, bij mogelijke aanpassingen, voorzieningen en hulpmiddelen, bij pijnklachten of decubitus bij zitten of liggen en om overbelasting bij de mantelzorger tegen te gaan.

 

Herstelfase

In de herstelfase gaat het om herwinnen van dagelijkse activiteiten en een nieuwe dagindeling vinden. Een ergotherapeut kan ondersteunen bij het vinden van een nieuwe balans in het dagelijks leven en in leren omgaan met vermoeidheidsklachten. Ook bij moeite met diverse dagelijkse activiteiten zoals aankleden, opstaan uit een stoel of bed en re-integratie naar werk of vrijwilligerswerk. Een ergotherapeut adviseert bij het aanvragen of aanschaffen van aanpassingen in huis en hulpmiddelen.

 

Palliatieve fase

Deze fase kan maanden, maar ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staat in deze fase centraal! Een ergotherapeut kan in deze fase adviseren over het zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten, over het omgaan met vermoeidheid en het vinden van een passende dagindeling en bij het aanvragen en aanschaffen van hulpmiddelen en aanpassingen

 

Terminale fase

In deze laatste fase staat comfort van de cliënt centraal. Een ergotherapeut kan adviseren rondom pijn- en decubitusklachten bij zitten en liggen, over hulpmiddelen en voorzieningen en om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen.

 

Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er is 10 uur opgenomen in de basisverzekering. Het kan zijn dat u hiervoor uw eigen risico moet betalen. Naast deze 10 uur heeft u mogelijk een aantal uur in het aanvullend pakket. Hiervoor geldt geen eigen risico.


Contactgegevens:

Gianna van Oyen
Ergotherapeut

Praktijk de Wiel

Uw Gezonde Praktijk voor Fysiotherapie, Ergotherapie en Diëtetiek
0345-641535

administratie@praktijkdewiel.nl

www.praktijkdewiel.nl


Locaties:
Gezondheidscentrum Schaiksehof
Schaiksehof 8
4143 HC Leerdam

Gezondheidscentrum De Wiel
Noorderwoerd 18
4145 NV Schoonrewoerd