Wat is oncologiefysiotherapie?


Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere Fysiotherapie. Deze specialisatie richt zich specifiek op het behandelen van problemen die ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de operatie, radiotherapie, chemotherapie en/of aanvullende behandelingen zijn ontstaan.

Voorbeelden van problemen zijn:

·         Pijn

·         Spanningsklachten

·         Littekenweefsel/huidveranderingen

·         Stijfheid van gewrichten en spieren

·         Lymfoedeem (vochtophoping)

·         Spierzwakte

·         Conditieverlies/vermoeidheid

Deskundigheid
De oncologiefysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut (ingeschreven bij de NVFL) die zich bezig houdt met de fysiotherapeutische behandeling en het coachen van patiënten met kanker. Gedurende een twee jarige post-HBO opleiding zijn de kennis en de vaardigheden verworven die nodig zijn bij de uitgebreide problematiek van deze patiëntengroep.

De oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de kanker.

Curatieve fase
In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. In deze fase spelen bijwerkingen ten gevolge van de ziekenhuisbehandelingen een grote rol. In deze fase kan de oncologiefysiotherapeut u helpen bij het beperken en bestrijden van bijvoorbeeld conditieverlies, spierkracht en het verlichten van spanningsklachten. Een onderdeel is hiervan ook het begeleiden bij het omgaan van de bijwerkingen van de behandelingen (zoals, chemotherapie, radiotherapie, immunotherapie).
Doel hierbij is dat u zo goed mogelijk door de behandelingen heen komt, zodat het herstel daarna sneller verloopt.

Herstelfase
In de herstelfase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over de activiteiten van uw dagelijks leven. In deze fase spelen vaak de problemen die al eerder genoemd zijn. De oncologiefysiotherapeut kan u helpen bij deze problemen.
Doel in deze fase is om uw activiteiten van voor het ziekzijn voor zo goed mogelijk te kunnen oppakken.

Palliatieve fase
Soms kan de ziekte niet worden genezen, maar wel onder controle worden gebracht en gehouden. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen. De oncologiefysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt en coacht u. Deze fase kan maanden, maar ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wensen van u staan in deze fase centraal! De oncologiefysiotherapeut kan helpen om zo lang mogelijk een actief leven te leiden.

Terminale fase
In de terminale fase gaat het levenseinde naderen. In deze fase staat het comfort centraal. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen. Behandelingen kunnen bij u thuis plaatsvinden.

Oncologische Trainingsgroep
Bij Praktijk de Wiel is er de mogelijkheid om in een kleine groep of individueel te trainen voor een betere conditie en spierkracht en afname van vermoeidheid. U traint met een persoonlijk trainingsschema en er wordt rekening gehouden met de bijwerkingen van de behandelingen t.g.v. de kanker. Dit kan zowel voor, tijdens als na uw behandelingen in het ziekenhuis.

Coaching
Naast de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met kanker kan de oncologiefysiotherapeut ook een coachende en adviserende rol spelen voor collega fysiotherapeuten, huisartsen en andere hulpverleners. Zo kunt u, als u elders onder behandeling bent, met een gerichte vraagstelling voor een éénmalig consult naar de oncologiefysiotherapeut verwezen worden.

Samenwerking
Bij Praktijk de Wiel wordt er nauw samengewerkt met andere disciplines, zoals o.a. huisartsen, specialisten, ergotherapie, diëtetiek, logopedie en psychologie en uiteraard met de disciplines van Oncologie Netwerk Leerdam.
Er wordt ook samengewerkt met oedeemfysiotherapeuten en manueeltherapeuten, die oncologie als aandachtsgebied hebben.


Contactgegevens:

Colette van Gameren-Heijster
Oncologie- en oedeemfysiotherapeut (geregistreerd bij NVFL)

Praktijk de Wiel
Uw Gezonde Praktijk voor Fysiotherapie, Ergotherapie en Diëtetiek
0345-641535
administratie@praktijkdewiel.nl

www.praktijkdewiel.nl


Locaties:
Gezondheidscentrum Schaiksehof
Schaiksehof 8
4143 HC Leerdam

Gezondheidscentrum De Wiel
Noorderwoerd 18
4145 NV Schoonrewoerd