Psychologische zorg bij Oncologie

 

“Ziekte gaat altijd gepaard met emoties en verlies”

 

Kanker is ingrijpend. De ziekte slaat vaak in als een bom en verstoort het evenwicht. Het kan vragen, gedachten en gevoelens oproepen waarmee u zich geen raad weet. Ook op u, uw partner of familieleden kan kanker zoveel impact hebben dat het leidt tot psychische klachten. Wanneer u hoort dat u kanker heeft, staat uw leven op zijn kop. Hulp zoeken is dan geen teken van zwakte.

De meeste mensen met kanker ervaren een periode dat het niet goed gaat. Veel emotionele reacties zijn passend bij de ingrijpende gebeurtenis die kanker is. Het ziek (geweest) zijn heeft naast lichamelijke veranderingen ook veel invloed op uw sociale/dagelijkse bezigheden. Dit vergt veel aanpassingen die vaak samen gaan met vermoeidheid, somberheid, stress, spanningen, angsten en mogelijk andere (heftige) gevoelens.

Maar als deze klachten u langere tijd belemmeren in het dagelijks leven, kan het zinvol zijn om hulp te zoeken. Wij bieden psychologische zorg aan mensen met kanker én hun naasten.

Heeft u of uw omgeving behoefte aan ondersteuning, neem dan contact met ons op. In de psycho-oncologie is een breed repertoire aan behandeltechnieken ontwikkeld om u te ondersteunen bij het aanpassen aan de veranderende levenssituatie. Door middel van gesprekken helpt de psycholoog u om weer op eigen kracht verder te kunnen.

 

Met welke klachten kunt u bij ons terecht:

 • Leren omgaan met ziekte en patiëntenrol en evt. hiermee gepaard gaande onzekerheid, angsten, chronische vermoeidheid of depressie
 • Leren omgaan met de gevolgen van de ziekte; bijv. minder aankunnen, teveel van jezelf vragen waardoor vermoeidheid, angst, pijn enz. extra kunnen ontstaan
 • Leren omgaan met verlieservaringen: bijvoorbeeld van het vertrouwde lichaam, verlies van bepaalde rollen in de samenleving, angst voor de dood
 • Traumaverwerking en het verwerken van nare en ingrijpende ervaring
 • Versterken van de coping
 • Versterken van de draagkracht van zowel patiënt als naasten

Mogelijke interventies:

 • Uitleg en informatie over de psychologische en sociale gevolgen van kanker en (gecompliceerde) rouw.
 • Zelfmanagement: bevorderen van zelfmonitoring en emotioneel zelfmanagement.
 • Ontspanning/relaxatie: activatie en balans vinden.
 • Mindfulness: aandacht te leren geven op een speciale manier: bewust, op het moment zelf en niet (ver)oordelend.
 • Cognitieve gedragstherapie: uw manier van denken en uw opvattingen over de ziekte staan centraal.
 • EMDR: een behandeling voor het verwerken van traumatische ervaringen.

 

Vergoeding

 

Bij verwijzing door de huisarts met het vermoeden van een DSM-stoornis worden de kosten vergoed door de basisverzekering (wees hierbij wel alert op uw eigen risico!)

Helaas wordt niet alle problematiek vergoed. Overlegt u hierover met uw huisarts en behandelaar.

 


Contactgegevens:

Sanne in 't Veld

Perspectief Psychologenpraktijk
Schaiksehof 10
4143 HC Leerdam

088-6460300 (algemeen)

088-6460330 (overleglijn)

sintveld@psychologenpraktijkperspectief.nl

www.psychologenpraktijkperspectief.nl